Proizvodi za elektronsku, elektroindustriju i metalnu industriju te za plastične mase


Cijanoakrilatna ljepila

Poliuretanska ljepila i mase za zalijevanje

Epoksi ljepila i mase za zalijevanje

Otopinska ljepila