ŠD-KROS d.o.o.
Poduzeĉe za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu

Adresa: Miramarska 38, 10 000 ZAGREB, HR

Telefon: (01) 615 60 22
Telefax: (01) 615 60 21

E-mail: sd-kros@zg.htnet.hr