Proizvodi za pakiranje

Disperzijska ljepila za:
 • izradu složive ambalaže
 • zatvaranje kartonske ambalaže
 • izradu i zatvarnje papirnatih vrećica
 • etiketiranje staklene, kovinske, plastične i kartonske ambalaže
 • izradu spiralne ambalaže
 • kaširanje papira i kartona plastičnim i aluminijskom folijama i tkaninama
 • samoljepljive proizvode (etikete, trake)

  Taljiva ljepila za:
 • zatvaranje kartonske ambalaže
 • izradu i zatvaranje vrećica
 • etiketiranje
 • izradu složive ambalaže
 • kaširanje
 • samoljeplive proizvode(etikete, trake)

  Taljivi premazi za:
 • izradu fleksibilne ambalaže (sa sposobnošću termozavarivanja, sjajni, zaštitni)
  Kazeinska ljepila za:
 • etiketiranje •